Warm bronde hair

Warm bronde hair

Härliga Sophia fick uppfräschning inför våren. Jag har lagt en varm ton i botten och ljusare slingor på längden som vi valde att tona in i en varm honungs/kopparblond ton. Jag har inte lagt så täta och många slingor vilket ger kontrasten mellan mörkare och ljusare slingor. Därför kallar jag den warm bronde ✨

Hilda Wistrand 2017-03-01