Från och med den 1/2 - 2019 kommer vi höja våra klipp priser med 40kr samt börja med ett kvällstillägg på 100kr om majoriteten av behandlingen ligger efter 17:00. Behandlingar på helgen kommer få ett tillägg på 150kr.